ΤΕ

Μηχανικός/

Ηλεκτρολόγος

8 μήνες 2
ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών & Υποσταθμών

8 μήνες 6
ΔΕ

Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ-ΥΗΣ & Αεροστροβίλων

8 μήνες 2
ΤΕ

Μηχανικός/

Ηλεκτρολόγος

8 μήνες 2

Υποβολή αιτήσεων από Τετάρτη 15/02/2023 έως και την Παρασκευή 24/02/2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο Δ.Ε.Η. Α.Ε. ςοχ – ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ,ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση e.antonopoulou(a>dei.gr και κατ’ εξαίρεση, μόνο ως ύστατη επιλογή, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε. / ΔΕΘΥΠ / ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ / ΥΗΣ Πολυφύτου-Ιλαρίωνα, Τ.Θ. 30, Τ.Κ. 50500- Σέρβια, υπόψη κας Αντωνοπούλου Ελένης (τηλέφωνο επικοινωνίας: 24640 32249).

Προκηρυξη