Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021

Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου: Νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας

Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 13:30
Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου: Νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας

Η τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης την 20η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Κατάθεση πάγιας προκαταβολής κοινότητας Καμποχωρίου σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού –Παροχή εξουσιοδότησης για το άνοιγμα του ειδικού λογαριασμού (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

2. Έγκριση απόδοσης εισπραχθέντων εσόδων του ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών από 01-07-2020 έως και 31-12-2020 & από 01-01-2021 έως και 30-06-2021 στην Π.Ε. Ημαθίας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (Γ΄ κατανομή ) έτους 2021. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

4. Λήψη απόφασης για την απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση έκτακτων και άμεσων αναγκών των σχολικών μονάδων του Δήμου, από Δημοτικούς Πόρους. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

5. Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων Ρομά Δήμου Αλεξάνδρειας» με Κωδικό ΟΠΣ 5037927 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

6. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου Ραψομανίκης της Κοινότητας Ξεχασμένης του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

7. Επανυποβολή του θέματος με τίτλο: Ανάκληση της αριθμ. 173/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

8. Συμμετοχή του Δήμου Αλεξάνδρειας στην 19η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

9. Έγκριση ή μη της αριθμ. 6/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τροποποίηση της 144/2009 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την κατάργηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ που έχει παραχωρηθεί διότι ο δικαιούχος έχει αποβιώσει. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

10. Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 48/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και αντικατάσταση μέλους επιτροπής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies