Πέμπτη 6 Μαΐου 2021

Διαγωνισμός για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας

Τετάρτη 28 Απριλίου 2021 12:37
Διαγωνισμός για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Η προϋπολογιζόμενη για την προμήθεια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 74.381,24€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξάνδρειας , στην οδό Εθν. Αντίστασης 42, την Τρίτη 11/05/2021 και ώρα 09.30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Αντίγραφα της αναλυτικής διακήρυξης και μελέτης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καθώς επίσης και τα έντυπα της οικονομικής προσφοράς είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου: www.alexandria.gr, ενώ πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών (1ος όροφος-Γραφείο 6) του Δήμου Αλεξάνδρειας, Ταχ. Δ/νση Εθν. Αντίστασης 42, τηλ.2333350115.

ΣυνημμέναΦάκελος Διαγωνισμού

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies