Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021

Δήμος Αλεξάνδρειας: Διαγωνισμός για την πρόσληψη Οδηγών και Συνοδών απορριμματοφόρων

Πέμπτη 5 Αυγούστου 2021 16:26
Δήμος Αλεξάνδρειας: Διαγωνισμός για την πρόσληψη Οδηγών και Συνοδών απορριμματοφόρων

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Αλεξάνδρειας, που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων όπως στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Δήμος Αλεξάνδρειας

Αλεξάνδρεια

Π.Ε. Ημαθίας

ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (Γ΄+ Ε΄ ή CE Κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

8 μήνες

1

102

Δήμος Αλεξάνδρειας

Αλεξάνδρεια

Π.Ε. Ημαθίας

ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

8 μήνες

5

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42, Τ.Κ. 59300, Αλεξάνδρεια, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Βασιλικής Θεοδωρίδου (τηλ. επικοινωνίας: 23333 50144).

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies