Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021

Ενημέρωση για την αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων από το Δάσκαλο Δημήτριο Τεχνικό Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.Βέροιας

Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 13:18
Ενημέρωση για την αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων από το Δάσκαλο Δημήτριο Τεχνικό Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.Βέροιας

Τα στοιχεία από τη Συνέντευξη Τύπου της ΔΕΥΑΒ, που δώθηκαν από το Δάσκαλο .Γ. Δημήτριο Τεχνικό Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.Βέροιας  Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Το αντικείμενο του έργου αφορά:

την αντικατάσταση των υφιστάμενων κεντρικών αγωγών από αμιαντοσωλήνες του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης της Βέροιας, με αγωγούς από HDPE. Οι αγωγοί που θα αντικατασταθούν βρίσκονται επί των οδών Ανοίξεως, Ανθέων, Ανεμώνης, Γράμμου, Καπ. Ευκλείδη, Φ. Εταιρείας, Εμ. Ζάχου, Ήρας, Καρατάσου, Κονίτσης, Κρήτης, Μακεδονομάχων, Μαλακούση, Π. Μελά, Μοράβα, Μπιζανίου, Ολύμπου, Εμ. Παπά, Πίνδου, Ρόδων, Σκρα, Τρεμπεσίνας,
Θεσσαλονίκης, Παυσανίου, Ευριπίδη, Αριστομένη, Αρχιμήδη, Διογένους, Ζήνωνος, Περσεφόνης, Πλουτάρχου, Σαπφούς, Στρατού, Φειδίου, Καραϊσκάκη, Ηρακλέους, Μακαρίου και Αυξεντίου, στην εντός σχεδίου περιοχή πόλης Βέροιας.
την ένωση του υφιστάμενου δικτύου που αποτελείται από αγωγούς από PVC με το νέο δίκτυο που θα κατασκευαστεί.
την τοποθέτηση των συσκευών δικτύου και την κατασκευή όλων των έργων που συμπεριλαμβάνονται στο μήκος των προς αντικατάσταση αγωγών (δικλείδες, φρεάτια δικλείδων, κλπ).
Μετά την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία του έργου τα δίκτυα αμιάντου στην πόλη της Βέροιας θα είναι παρελθόν. Θα έχουν αντικατασταθεί - απενεργοποιηθεί τα δίκτυα αμιάντου κατά 99,9 % στο σύνολό τους.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Με την υπ’ αριθμ. 224/2018 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β. εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου του θέματος,
Με την με αρ. πρωτ. 2415/22.03.2018 απόφαση της Ε.Γ.Δ.Τ. ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΑ, εντάχθηκε η πράξη με κωδικό ΟΠΣ 5001661 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»,
Με τη με αρ. πρωτ. 7167/20.09.2018 διατυπώθηκε θετική γνώμη των τευχών δημοπράτησης του υποέργου «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Βέροιας» της πράξης MIS 5001661 από την ΕΥΔ του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»,
Το έργο δημοπρατήθηκε την 13/12/2018,
Με την με αρ. 69/2019 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β. αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου η εταιρεία «Μ. Βασιλείου και ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.», με ποσοστό μέσης έκπτωσης πενήντα επτά τοις εκατό (57%) και
Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 22/05/2019,
Η συμβατική δαπάνη διαμορφώθηκε στο ποσό των τριακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (344.000,00 €) με τα απρόβλεπτα και την αναθεώρηση χωρίς τον Φ.Π.Α. και
Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης είναι δώδεκα (12) μήνες.
Υπήρχε όρος στην σύμβαση ότι το έργο θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται εφόσον επιλυθούν τα προβλήματα με την δαπάνη των αρχαιολογικών εκσκαφών και με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Η εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο έγινε στις 15/03/2021
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η ανάδοχος εταιρία πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο τον Μάρτιο του 2022.
Ο ανάδοχος ζητήσε τρίμηνη παράταση για αρχαιολογικούς λόγους και για την περίοδο των πανελληνίων εξετάσεων κατά την οποία έγινε διακοπή εργασιών με εντολή της υπηρεσίας.
Έτσι το χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή και ολοκλήρωση του έργου έχει μετατεθεί για τον Ιούνιο του 2022.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Η σύμβαση του έργου προβλέπει την κατασκευή δικτύων περίπου 8.680 m.
Όλοι οι αγωγοί που θα τοποθετηθούν είναι από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), 16 atm, διαμέτρου Φ63 μήκους 450 μ., διαμέτρου Φ110 μήκους 4.750 μ., διαμέτρου Φ140 μήκους 2.100 μ., διαμέτρου Φ160 μήκους 780 μ. και διαμέτρου Φ200 μήκους 600 μ.

Μέχρι σήμερα κατασκευάσθηκαν αγωγοί μήκους περίπου 5 χλμ στο πυκνοκατοικημένο τμήμα της πόλης, με τις όποιες δυσκολίες του.

Ειδικότερα κατασκευάσθηκαν αγωγοί διατομής :
-.Φ63 μήκους 140 μέτρων
-.φ110 μήκους 2400 μέτρα
-.φ140 μήκους 1812 μέτρα
-.φ160 μήκους 164 μέτρα
-.φ200 μήκους 342 μέτρα

Ουσιαστικά σε ποσοστό βρισκόμαστε πάνω από το 50% του φυσικού αντικειμένου του έργου.
Το έργο προβλέπεται να κατασκευασθεί σε φάσεις ως εξής:
Στάδιο 1. Κατασκευάζονται τα δίκτυα και τοποθετούνται τα ειδικά τεμάχια –εξαρτήματα
Στάδιο 2. Υδροδοτείται το νέο δίκτυο και δοκιμάζεται
Στάδιο 3. Γίνονται οι συνδέσεις των κεντρικών αγωγών του νέου δικτύου με το υφιστάμενο δευτερεύον δίκτυο διανομής νερού το οποίο βρίσκεται στα πεζοδρόμια των οικοδομικών τετραγώνων
Στάδιο 4. Γίνονται συνδέσεις του νέου δικτύου και ταυτόχρονα ακυρώσεις του παλαιού δικτύου αμιαντοσωλήνων
Στάδιο 5. Γίνονται οι αποκαταστάσεις των οδοστρωμάτων με ασφαλτοτάπητα.
Αυτή την περίοδο ο ανάδοχος βρίσκεται μεταξύ των σταδίων 2 και 3.

Η σημερινή ενημέρωση προέκυψε από την ανάγκη ενημέρωσης των συμπολιτών μας για το επόμενο διάστημα το οποίο θα διαρκέσει περίπου ένα μήνα με πολύ συχνές προγραμματισμένες διακοπές νερού στο κέντρο την πόλης και ειδικότερα στην περιοχή που περιλαμβάνεται μεταξύ των οδών Ανοίξεως , Βενιζέλου και Εληάς, προκειμένου να προχωρήσουμε στις συνδέσεις του νέου δικτύου και στις ακυρώσεις του παλαιού δικτύου.

Επίσης όσον αφορά το θέμα των αποκαταστάσεων του ασφαλτοτάπητα η εκτίμησή μας ως τεχνική διεύθυνση είναι ότι στα ως τέλη Οκτώβρη θα επιδιώξουμε να έχει ολοκληρωθεί στο τμήμα που έχει γίνει εκσκαφές.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies