Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021

Για την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου ορίστηκε η επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΟΜ

Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020 17:29
Για την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου ορίστηκε η επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΟΜ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου(Π.Ν.Π.) ( Α΄55) , η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020(Α΄76), και ειδικότερα για το χρονικό διάστημα από 7-11-2020 έως 30-11-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης υπ΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ. Οικ: 71342/6-11-2020(Β΄4899), τα συλλογικά όργανα των δήμων( δημοτικό συμβούλιο, οικονομικής επιτροπή, επιτροπή ποιότητα ζωής, συμβούλια κοινοτήτων, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης, κ.ά), μπορούν να συνεδριάζουν με τους ακόλουθους τρόπους , κατ΄ επιλογή του προέδρου τους: Με τηλεδιάσκεψη… Δια Περιφοράς…Κεκλεισμένων των θυρών…

Βάσει των ανωτέρω η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας θα γίνει δια περιφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και από ώρες 12.30μμ έως 13.00 μμ με το κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. “ Λήψη απόφασης για τον προέλεγχο και την κατάρτιση του Ισολογισμού της 31-12-2019 του Ν.Π.Δ.Δ.¨Οργανισμός Προσχολικής Αγωγης και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας¨”

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies