Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021

Νέα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας την επόμενη Τρίτη, 23 Νοεμβρίου

Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021 17:53
Νέα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας την επόμενη Τρίτη, 23 Νοεμβρίου

H τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης την 23η Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Σύνταξη και εισήγηση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2022.

2. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση σχεδίου του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (O.Π.Δ.) Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2022.

3. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06.

4. Έγκριση έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών επέκτασης δικτύου Φ.Ο.Π.

5. Έγκριση ή μη του από 16/11/2021 πρακτικού της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΠΛΑΤΕΩΣ, ΜΕΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ».

6. Έγκριση ή μη του υπ΄αριθ. πρωτ. 23308/11-11-2021 πρακτικού (3ο πρακτικό) της Επιτροπής για την «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης βιοαποβλήτων του Δήμου Αλεξάνδρειας Τμήμα 1: Προμήθεια καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος 6m3 με σύστημα πλύσης κάδων».

7. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ή μη της σύναψης συμβάσεων του Δήμου με ιδιώτες προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ανάγκες πολιτικής προστασίας (χιονοπτώσεις – παγετός).

8. Λήψη απόφασης παροχής γνωμοδότησης για την με αριθμό 376/ΔΠ/2021 διαταγή πληρωμής του Πρωτοδικείου Βέροιας.

9. Λήψη απόφασης παροχής γνωμοδότησης για την με αριθμό 37/2021 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειας (αφορά αίτηση του κ. Φίλιππου Γκανούλη).

10. Λήψη απόφασης για, α)αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου που αφορά την με αριθμό 36/2021 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειας (αφορά υπόθεση DOTSOFT A.E.).

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies