Παρασκευή 27 Μαΐου 2022

Νέα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας την επόμενη Τρίτη 8 Μαρτίου

Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022 19:13
Νέα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας την επόμενη Τρίτη 8 Μαρτίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), του άρθρου 67 του ν. 4830/2021, της υπ’ αριθ. 643/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών καθώς και της Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 11974 (ΦΕΚ Β΄891/Β/25-02-2022) ΚΥΑ, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης την 8η Μαρτίου ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2022, σύμφωνα με την ΚΥΑ 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942/20-07-2018 τεύχος Β΄).

2. Έγκριση ή μη του υπ΄αριθ. πρωτ. 3540/28-02-2022 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την τροποποίηση του υπ΄αριθ. πρωτ. 1082/19-01-22 πρακτικού για την «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2022-2023».

3. Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού Δήμου Αλεξάνδρειας 2023 – 2026.

4. Λήψη απόφασης παροχής γνωμοδότησης για τις περαιτέρω ενέργειες που απαιτούνται σε υπόθεση περί σύνταξης εκ νέου πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής σε κοινόχρηστη έκταση (δημοτική οδό) ιδιοκτησίας Δήμου Αλεξάνδρειας.

5. Λήψη απόφασης παροχής γνωμοδότησης για την με αριθμό 6/2022 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειας (αφορά αίτηση του κ. Λαζάρου Ιωάννου του Κωνσταντίνου).

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies