Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021

Οικονομικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού μηνός Δεκεμβρίου 2020 του Ο.Π.Α.ΚΟ.Μ. Δήμου Αλεξάνδρειας

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021 09:47
Οικονομικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού μηνός Δεκεμβρίου 2020 του Ο.Π.Α.ΚΟ.Μ. Δήμου Αλεξάνδρειας

Σύμφωνα με την παρ 1 άρθρο 10Α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4305/2014, από 1.12.2014 δημοσιεύονται στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.∆.∆. αυτών στην ιστοσελίδα τους και στο «Πρόγραμμα ∆ιαύγεια», περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα Προϋπολογισθέντα, Βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των Εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα πραγματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, ακολουθούν τα οικονομικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για τον μήνα Δεκέμβριο 2020.

Συνημμένα: Στοιχεία εκτέλεσης Π/Υ μηνός Δεκεμβρίου 2020

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies