Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021

Συνεδριάζει εκτάκτως αύριο Παρασκευή 13 Αυγούστου το Δ.Σ. του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας

Πέμπτη 12 Αυγούστου 2021 15:17
Συνεδριάζει εκτάκτως αύριο Παρασκευή 13 Αυγούστου το Δ.Σ. του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου(Π.Ν.Π.) ( Α΄55) , η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020(Α΄76), και ειδικότερα για το χρονικό διάστημα από 7-11-2020 έως 30-11-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης υπ΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ. Οικ: 71342/6-11-2020(Β΄4899), τα συλλογικά όργανα των δήμων( δημοτικό συμβούλιο, οικονομικής επιτροπή, επιτροπή ποιότητα ζωής, συμβούλια κοινοτήτων, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης, κ.ά), μπορούν να συνεδριάζουν με τους ακόλουθους τρόπους , κατ΄επιλογή του προέδρου τους: Με τηλεδιάσκεψη… Δια Περιφοράς…Κεκλεισμένων των θυρών…”

Βάσει των ανωτέρω η έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας θα γίνει δια περιφοράς με αποστελλόμενο έγγραφο από τους συμβούλους Διοικητικού Συμβουλίου από ώρες 11.00μμ έως 12.00 μμ, την 13η Αυγούστου 2021 ημέρα Παρασκευή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. «Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας, ακροατήριο Ασφαλιστικών Μέτρων (αφορά την αριθ. 466/ΑΦ/2021 αίτηση προσωρινής διαταγής) ».

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω του ότι η συζήτηση της αίτησης προσωρινής διαταγής έχει οριστεί την 16η Αυγούστου 2021 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βέροιας, ακροατήριο Ασφαλιστικών Μέτρων.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies