Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021

Συνεδριάζει την Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας

Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2020 17:23
Συνεδριάζει την Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας

H τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης την 29η Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ή μη του υπ΄αριθ. 21197/22-12-2020 πρακτικού (1ο πρακτικό) της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων συνοπτικών διαγωνισμών (προμηθειών και υπηρεσιών) για την «Προμήθεια υγειονομικού υλικού για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού».

2. Έγκριση ή μη του υπ΄αριθ. 21296/23-12-2020 πρακτικού (3ο πρακτικό) της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων ανοικτών διαγωνισμών λοιπών προμηθειών για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ».

3. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας.

4. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Λουτρού του Δήμου Αλεξάνδρειας.

5. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Βρυσακίου του Δήμου Αλεξάνδρειας.

6. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Καβασίλων του Δήμου Αλεξάνδρειας.

7. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Σταυρού του Δήμου Αλεξάνδρειας.

8. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Επισκοπής του Δήμου Αλεξάνδρειας.

9. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Προδρόμου του Δήμου Αλεξάνδρειας.

10. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Αγκαθιάς του Δήμου Αλεξάνδρειας.

11. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Κοινότητα Τρικάλων του Δήμου Αλεξάνδρειας.

12. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση ή μη του αρίθ. 292 αγροτεμαχίου, έκτασης 9.049,09 τ.μ. που βρίσκεται στην Κοινότητα Σταυρού Δήμου Αλεξάνδρειας.

13. Έγκριση ή μη της υπ΄αριθ. 47/2020 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας¨ με θέμα “Λήψη απόφασης για τον προέλεγχο και την κατάρτιση απολογισμού Εσόδων-Εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας¨ οικονομικού έτους 2019”.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies