Τετάρτη 25 Μαΐου 2022

Δήμος Αλεξάνδρειας: Οικονομικά στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Φεβρουαρίου 2022

Τρίτη 15 Μαρτίου 2022 10:40
Δήμος Αλεξάνδρειας: Οικονομικά στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Φεβρουαρίου 2022

Σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 10Α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4305/2014, από 1.12.2014 δημοσιεύονται στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.∆.∆. αυτών στην ιστοσελίδα τους και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα Προϋπολογισθέντα, Βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των Εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα πραγματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, ακολουθούν τα Οικονομικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2022.

Συνημμένα: Οικονομικά Στοιχεία Φεβρουαρίου 2022

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies