Τετάρτη 29 Μαΐου 2024

Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας: Τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου

Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023 17:52
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας: Τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου

Η τακτική μικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιηθεί την 22α Νοεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 62),

  • διά ζώσης και ταυτόχρονα
  • μέσω τηλεδιάσκεψης

με προθεσμία ενημέρωσης του τρόπου συμμετοχής σας την 22/11/2023 και ώρα 10:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 Άρθρο 1 Ν. 4257/2014 καθώς και του υπ΄αριθ. ΥΠ.ΕΣ. 46197/18-06-2019:

1. 12η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 (σχετική απόφαση αριθμ. 300/2023 Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

2. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους άρδευσης για το οικονομικό έτος 2024. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

3. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2024. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

4. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το οικονομικό έτος 2024. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

5. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2024. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

6. Kαθορισμός τέλους θέσης και δικαιώματος δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο (εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές) για το έτος 2024. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

7. Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων για το οικονομικό έτος 2024. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

8. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή ΤΑΠ του Δήμου Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2024. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

9. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους διαφήμισης για το οικονομικό έτος 2024. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

10. Υποβολή έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2023» (Σχετική η αριθμ. 293/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

11. Λήψη απόφασης περί καταβολής αποζημίωσης σε δύο Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αλεξάνδρειας λόγω παραίτησής τους από το αξίωμα που κατείχαν. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

12. Κατάρτιση και ψήφιση 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Α. οικονομικού έτους 2023 (σχετ. η υπ΄αριθ. 57/2023 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α.). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ)

13. Έγκριση ή μη του υπ΄αριθ. πρωτ. 20511/23-10-2023 πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών για έγκριση ή μη μετάθεσης Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

14. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας» του Δήμου Αλεξάνδρειας, με κωδικό ΟΠΣ 5004098. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

15. Λήψη απόφασης για την “Λύση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Αλεξάνδρειας για την λειτουργία του ΣΜΑ Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

16. Λήψη απόφασης για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2024-2025 (σχετ. η υπ΄αριθ. 18/2023 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Αλεξάνδρειας) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

17. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση ή μη προς χρήση του γηπέδου Καψόχωρας στην “Αθλητική Ένωση Καψόχωρας”. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

18. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση του αύλειου χώρου του Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας για τη διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

19. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Πλατέος “ΑΣΤΕΡΟΥΠΟΛΗ” για τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Πλατύ κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

20. Λήψη απόφασης για την λύση ή μη της μίσθωσης των αριθ. α) 474, 475, 503, 504 & 505 αγρός 3, β) 484α, 485(Νο5α) & γ) 485, 486, 487(Νοβ) αγροτεμαχίων που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Πλατάνου του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

21. Λήψη απόφασης για την λύση ή μη της μίσθωσης του αρίθ. 13 αγροτεμαχίου που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Νησίου του Δήμου Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

22. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Νησίου του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

23. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίου που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Καμποχωρίου του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

24. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Π. Σκυλιτσίου του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

25. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίου που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Κεφαλοχωρίου του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

26. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίου που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Πλατέος του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

27. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Λιανοβεργίου του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

28. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Κλειδίου του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

29. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Πρασινάδας του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

30. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Κυψέλης του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

31. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίου που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Σταυρού του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

32. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη του αρίθ. 69 αγροτεμαχίου κληροδότημα “Κων/νου Τσαρούχη”, που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Σταυρού του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

33. Έγκριση ή μη του με αριθ. Πρωτ. 21573/07-11-2023 πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2022-2023 – ΟΜΑΔΕΣ: Β-1.1, Β-1.2, Β-1.3» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies