Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023

ΔΥΠΑ: Επίδομα 1.000 ευρώ σε 30.000 ανέργους με νέο πρόγραμμα

Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023 09:18
ΔΥΠΑ: Επίδομα 1.000 ευρώ σε 30.000 ανέργους με νέο πρόγραμμα

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα κατάρτισης για 30.000 ανέργους, με επίδομα ύψους 1.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, την επόμενη εβδομάδα η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) θα προχωρήσει στην επέκταση του προγράμματος για άλλους 30.000 ωφελούμενους, προκειμένου να αποκτήσουν επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες ή να τις αναβαθμίσουν με σχετική πιστοποίηση, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, σε κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης.

Όσοι ωφελούμενοι ολοκληρώσουν την κατάρτιση και επιτύχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα έως 1.000 ευρώ, δηλαδή 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης. Ο συνολικός Προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 60,3 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει στην «R» ο διοικητής της ΔΥΠΑ Σπύρος Πρωτοψάλτης, «μετά την τεράστια ανταπόκριση και συμμετοχή των ανέργων και εργαζομένων στις δράσεις κατάρτισης νέας γενιάς, μέσω των οποίων 220.000 συμπολίτες μας πιστοποιήθηκαν σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, συνεχίζουμε να επενδύουμε στο εργατικό δυναμικό της χώρας με νέο κύκλο για 30.000 ανέργους.

Αξιοποιώντας τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, η ΔΥΠΑ σχεδιάζει και υλοποιεί με ταχύτητα το μεγαλύτερο πρόγραμμα κατάρτισης που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα, με στόχο 500.000 Έλληνες να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία πρόγραμμα κατάρτισης μέχρι το τέλος του 2025. Αυτός, άλλωστε, είναι και ο ευρωπαϊκός στόχος, το 60% του εργατικού δυναμικού να συμμετέχει κάθε χρόνο σε τουλάχιστον μία δράση κατάρτισης μέχρι το 2030».

Η μεγαλύτερη δράση

Το πρόγραμμα κατάρτισης «νέας γενιάς» ξεκίνησε πριν από έναν χρόνο και αποτελεί τη μεγαλύτερη δράση που έχει υλοποιηθεί ποτέ στη χώρα, στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας απόκτησης και αναβάθμισης δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας (upskilling/reskilling), κυρίως ψηφιακών και πράσινων. Αρχικά αφορούσε 80.000 ανέργους, αλλά μετά τη μεγάλη ανταπόκριση επεκτάθηκε για 40.000 επιπλέον ανέργους.

Στόχος είναι η αποτελεσματική διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας, η βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους, αλλά και η διατήρηση μελλοντικών θέσεων εργασίας. Μέσω των Κέντρων Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης των ΑΕΙ και των αδειοδοτημένων Κέντρων Διά Βίου Μάθησης που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια διασφάλισης ποιότητας, υλοποιούνται με την εφαρμογή μεθόδων μεικτής μάθησης (blended learning), δηλαδή με συνδυασμό διά ζώσης και εξ αποστάσεως, σύγχρονη και ασύγχρονη, κατάρτιση, προγράμματα διάρκειας έως 200 ωρών, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Δικαιούχοι

Δικαίωμα υποβολής αίτησης αυμμετοχής για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων Ανέργων για κατάρτιση μέσω των ΚΕΔιΒιΜ των ΑΕΙ έχουν άνεργοι που πληρούν τουλάχιστον τις εξής προϋποθέσεις:

  • Είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  • Εχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
  • Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σημειώνεται ότι το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να απαιτεί επιπλέον προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των ωφελουμένων.

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης που αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών και πράσινων γνώσεων και δεξιοτήτων, συνολικής διάρκειας έως 200 ωρών.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα πραγματοποιηθεί με διά ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 35% του συνόλου των ωρών κάθε προγράμματος και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 35% σύγχρονη και έως 30% ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Η ημερήσια διάρκεια της διά ζώσης εκπαίδευσης και της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι ώρες.

Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, διάρκειας έως 200 ωρών, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σε διάστημα τριών μηνών.

Οι ωφελούμενοι που ολοκληρώνουν την κατάρτιση υποχρεούνται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης. Σε κάθε ωφελούμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις χορηγείται από τον φορέα πιστοποίησης που έχει επιλέξει πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων, ενώ σε περίπτωση αποτυχίας χορηγείται βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Κάθε ωφελούμενος που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης που επέλεξε και απέκτησε την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα που ανέρχεται σε 5 ευρώ/ώρα κατάρτισης, άρα για πρόγραμμα 200 ωρών φτάνει στα 1.000 ευρώ. Ο ωφελούμενος απαιτείται να ολοκληρώσει την κατάρτιση και να επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης για να λάβει το σύνολο του επιδόματος.

Ειδικότερα, η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος γίνεται ως εξής: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης (ανεξαρτήτως αποτελέσματος), ο ωφελούμενος λαμβάνει το 70% του δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος. Εφόσον επιτύχει στις εξετάσεις, δικαιούται το 100% του δικαιούμενου ποσού.

Ποιοι τομείς θα ενισχυθούν

  • Στρατηγικός σχεδιασμός και διαχείριση πόρων προς την αειφόρο ανάπτυξη.
  • Σχέδια δράσης και διοίκηση επιχειρησιακών μονάδων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.
  • Περιβαλλοντική λογιστική.
  • Υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα.
  • Γεωπληροφορική και ψηφιακές γεωχωρικές τεχνολογίες στην άσκηση της γεωργίας και στην προστασία του περιβάλλοντος.
  • Εγκατάσταση και διαχείριση αμπελώνα.
  • «Εξυπνες» και αειφόρες μετακινήσεις.
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies