Δευτέρα 24 Ιουνίου 2024

ΕΠΣ Ημαθίας: Διευκρινίσεις σχετικά με την έκδοση Νέων Καρτών Υγείας

Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023 18:03
ΕΠΣ Ημαθίας: Διευκρινίσεις σχετικά με την έκδοση Νέων Καρτών Υγείας

Με την παρούσα ενημέρωση σας κοινοποιείται η υπ’ αριθ. 53 / 29-06-2023 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Αγώνων Ποδοσφαίρου 2023.

Η ενημέρωση αφορά κυρίως στο άρθρο 18 παράγραφος 1 β’ του ΚΑΠ, το οποίο αναφέρεται στην Κάρτα Υγείας Ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα με αυτό λοιπόν:

1. Οι ομάδες όλων των επαγγελματικών και ερασιτεχνικών κατηγοριών, πανελληνίων των τοπικών πρωταθλημάτων, όπως και πρωταθλημάτων υποδομής, σε όλους τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να παραδίδουν στο διαιτητή:

[...]

β) Τις κάρτες υγείας των (αγωνιζόμενων) ποδοσφαιριστών εν ισχύι. Η κάρτα υγείας ενός ποδοσφαιριστή, αντίγραφο της οποίας κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΕΠΟ με την αίτηση μεταβολών ή κατά την έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας, θα αναγράφει τα πλήρη στοιχεία του ποδοσφαιριστή, θα φέρει την απαιτούμενη ιατρική θεώρηση και τη βεβαίωση ότι ο κάτοχος αυτής είναι απόλυτα υγιής και ικανός να αγωνίζεται σε αγώνες της ομάδας του. Η κάρτα υγείας ποδοσφαιριστή ισχύει για ένα έτος από τη θεώρησή της, η οποία θεωρείται από ιατρούς που προβλέπει ο νόμος (ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή με Ν.Π.Δ.Δ., από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα καθώς και ιατρούς άλλων ειδικοτήτων που έχουν παρακολουθήση μετεκπαιδευτικά σεμινάρια από το Ε.Κ.Α.Ε.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 άρθρου 33 του Ν. 2725/99, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 4479/17 (ΦΕΚ 94Α /2017) και την υπ’ αριθμ. 386611/15976/1417/152/13-8-2018 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Υφυπουργού Αθλητισμού και πρέπει να ισχύει κατά την ημέρα τέλεσης του αγώνα. Η ημερομηνία, στην κατατιθέμενη στην ΕΠΟ κάρτα υγείας ποδοσφαιριστή, θα πρέπει να είναι είτε μηχανογραφημένη είτε με μηχανική σφραγίδα, άλλως αυτή δεν θα γίνεται δεκτή. Για τη νομότυπη συμμετοχή των ποδοσφαιριστών σε έναν αγώνα αρκεί η προσκόμιση στο διαιτητή του της κάρτας υγείας αθλητή. Η κάρτα υγείας αθλητή εν ισχύι αποτελεί το μόνο αποδεικτικό μέσο σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων για τυχόν αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστών. Η, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, απόδειξη της υγείας των ποδοσφαιριστών είναι απαράδεκτη.


Για την καλύτερη εξυπηρέτηση, τόσο των σωματείων μελών σας, όσο των γιατρών οι οποίοι ενδεχομένως να σας ερωτήσουν σχετικά, επισυνάπτεται σε μορφή pdf νέο έντυπο της Κάρτας Υγείας Ποδοσφαιριστή (με δυνατότητα συμπλήρωσης μηχανογραφικά και των πεδίων Αριθμός Μητρώου ΕΠΟ, Όνομα, Επίθετο, Πατρώνυμο, Ημερομηνία Γέννησης, ΑΜΚΑ), το οποίο και μπορείτε να τους το προμηθεύσετε άμεσα.

Σε κάθε περίπτωση βάσει ΚΑΠ, πλέον, εφεξής η ημερομηνία έκδοσης της Κάρτας Υγείας θα συμπληρώνεται, είτε μηχανογραφικά, είτε με μηχανική σφραγίδα, από τον γιατρό και μόνο.

Μετά την συμπλήρωση των στοιχείων, το αρχείο θα πρέπει να τυπώνεται έγχρωμο και να το σφραγίζει και υπογράψει ο γιατρός στο ανάλογο πεδίο.

Για να προμηθεύσετε τους ενδιαφερόμενους με το νέο έντυπο της Κάρτας Υγείας Ποδοσφαιριστή θα πρέπει να το «κατεβάσετε» στον υπολογιστή σας, διαδικασία την οποία θα κάνετε πατώντας αρχικά την ένδειξη file (αρχείο) πάνω αριστερά στο έγγραφο pdf και επιλέγοντας ακολούθως την ένδειξη «save as» (αποθήκευση ως) και την επιφάνεια εργασίας (desktop) ως χώρο αποθήκευσης (σ.σ. πρόταση για την ευκολία σας).

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία δεν αφορά τις σε ισχύ Κάρτες Υγείας Ποδοσφαιριστή, αλλά μόνον όσες θα εκδοθούν από σήμερα και στο εξής.

Επισημαίνεται πως σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει η δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης της νέας Κάρτας Υγείας Ποδοσφαιριστή, τότε μπορεί να γίνει εκτύπωση και ασπρόμαυρη, με απαραίτητη προϋπόθεση την πλήρη καθαρότητα του ασπρόμαυρου εγγράφου που θα εκτυπωθεί.

Πρότυπο έγγραφο Κάρτα Υγείας υπάρχει στη διάθεση σας εκτός των άλλων και στην Ενότητα "Έγγραφα-Υποδείγματα", στην επίσημη ιστοσελίδα της Ένωσης.

Δείτε εδώ την νέα κάρτα υγείας [pdf]

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies