Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022

ΕΠΣ Ημαθίας: Το πρόγραμμα της Α' Ερασιτεχνικής

Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022 19:51
ΕΠΣ Ημαθίας: Το πρόγραμμα της Α' Ερασιτεχνικής
Αναλυτικά το πρόγραμμα της Α'Ερασιτεχνικής (ΕΠΣ Ημαθίας)
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
  ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ   -  
  ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΥ   -  
  ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ   -  
  ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ   -  
  ΑΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ   -  

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
  ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ   -  
  ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ   -  
  ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ   -  
  ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ   -  
  ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΥ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ   -  

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
  ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ   -  
  ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ   -  
  ΑΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ   -  
  ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΥ   -  
  ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ   -  

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
  ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ   -  
  ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ   -  
  ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ   -  
  ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ   -  
  ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΥ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ   -  

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
  ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ ΑΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ   -  
  ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΥ   -  
  ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ   -  
  ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ   -  
  ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ   -  

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
  ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ   -  
  ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΥ   -  
  ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ   -  
  ΑΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ   -  
  ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ   -  

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
  ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ   -  
  ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ   -  
  ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ   -  
  ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ   -  
  ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΥ ΑΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ   -  

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
  ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ   -  
  ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ   -  
  ΑΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ   -  
  ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ   -  
  ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΥ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ   -  

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
  ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΥ   -  
  ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ   -  
  ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ   -  
  ΑΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ   -  
  ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ   -  
 
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
  ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ   -  
  ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΥ ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ   -  
  ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ   -  
  ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ   -  
  ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ ΑΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ   -  

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
  ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ   -  
  ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ   -  
  ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ   -  
  ΑΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ   -  
  ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΥ   -  

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
  ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ   -  
  ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ   -  
  ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ   -  
  ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΥ ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ   -  
  ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ   -  

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
  ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ   -  
  ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ   -  
  ΑΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ   -  
  ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ   -  
  ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΥ   -  

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
  ΑΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ   -  
  ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΥ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ   -  
  ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ   -  
  ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ   -  
  ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ   -  

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
  ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ   -  
  ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ   -  
  ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ   -  
  ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ ΑΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ   -  
  ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ   -  

16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
  ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ   -  
  ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ   -  
  ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ   -  
  ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ   -  
  ΑΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΥ   -  

17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
  ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ   -  
  ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ   -  
  ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ ΑΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ   -  
  ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ   -  
  ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΥ   -  

18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
  ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ   -  
  ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ   -  
  ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ   -  
  ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ   -  
  ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies