Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021

Για την Τρίτη, 12 Ιανουαρίου ορίστηκε η επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας

Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021 17:43
Για την Τρίτη, 12 Ιανουαρίου ορίστηκε η επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας

H τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης την 12η Ιανουαρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών:
Α. Της με Α.Μ 54/2018 μελέτης με τίτλο «Ασφαλτόστρωση και βελτίωση υφιστάμενης αγροτικής οδού με στόχο την βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη στη περιοχή του οικισμού Αλεξάνδρειας, Δ.Ε. Αλεξάνδρειας» και
Β. Της με Α.Μ 55/2018 μελέτης με τίτλο «Ασφαλτόστρωση και βελτίωση υφιστάμενης αγροτικής οδού με στόχο την βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη στη περιοχή του οικισμού Καμποχωρίου, Δ.Ε. Αλεξάνδρειας»

2. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση – επικαιροποίηση του υποβληθέντος τεχνικού δελτίου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» με τίτλο: «Εκπόνηση νέων μελετών συστημάτων πυροπροστασίας και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αλεξάνδρειας».

3. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας.

4. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Λουτρού του Δήμου Αλεξάνδρειας.

5. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Βρυσακίου του Δήμου Αλεξάνδρειας.

6. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Καβασίλων του Δήμου Αλεξάνδρειας.

7. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Σταυρού του Δήμου Αλεξάνδρειας.

8. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Επισκοπής του Δήμου Αλεξάνδρειας.

9. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Προδρόμου του Δήμου Αλεξάνδρειας.

10.Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Αγκαθιάς του Δήμου Αλεξάνδρειας.

11.Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Κοινότητα Τρικάλων του Δήμου Αλεξάνδρειας.

12. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση ή μη του αρίθ. 292 αγροτεμαχίου, έκτασης 9.049,09 τ.μ. που βρίσκεται στην Κοινότητα Σταυρού Δήμου Αλεξάνδρειας.

13. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος δικηγόρου κ. Κωνσταντίνου Μηνόπουλου.

14. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06.

15. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06.

16. Έγκριση ή μη του υπ΄αριθ. 298/07-01-2021 πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων συνοπτικών διαγωνισμών (προμηθειών και υπηρεσιών) για την «Παροχή υπηρεσιών για την πρόληψη και αντιμετώπιση των αναγκών πολιτικής προστασίας».

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies