Τρίτη 23 Ιουλίου 2024

Οι τριετίες επιστρέφουν - Ποιοι θα δουν αυξήσεις το 2024

Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2023 09:40
Οι τριετίες επιστρέφουν - Ποιοι θα δουν αυξήσεις το 2024

Σε δύο βασικές κατηγορίες εργαζομένων, αυτούς που είχαν προϋπηρεσία πριν από τις 14 Φεβρουαρίου 2012 και αυτούς που προσελήφθησαν πρώτη φορά μετά από αυτήν την ημερομηνία, διαχωρίζει τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας, με την οποία διασαφηνίζεται το πεδίο και ο τρόπος εφαρμογής του νόμου για το «ξεπάγωμα» των τριετιών.

Με την εγκύκλιο, που υπογράφει η αρμόδια γενική γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων Αννα Στρατινάκη, ανάβει το πράσινο φως για αυξήσεις στους μισθούς χιλιάδων μισθωτών, σταδιακά, και υπό προϋποθέσεις, από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά, καθώς «ξεπαγώνουν» διατάξεις νόμων, συλλογικών συμβάσεων ή διαιτητικών αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας. Τέτοιες αυξήσεις έρχονται στην πράξη, από το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, το επίδομα τριετίας και το επίδομα πενταετίας και αφορούν:

1. Εργαζομένους που είχαν προϋπηρεσία, ήτοι είχαν προσληφθεί πριν από τις 14/2/2012, και η οποία συνεχίζει να συμπληρώνεται μετά την 1/1/2024.

2. Εργαζομένους που προσλήφθηκαν μετά τις 14/2/2012 και η προϋπηρεσία τους ξεκινάει να συμπληρώνεται μετά την 1/1/2024.

Η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση αναδρομικότητας.

Μάλιστα παρέχονται χρήσιμες διευκρινίσεις για τον τρόπο απόδειξης της προϋπηρεσίας, ανά περίπτωση.

Ετσι, ορίζεται ότι ο τρόπος απόδειξης της προϋπηρεσίας, που διανύθηκε ή θα διανυθεί στα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα, εξαρτάται από το περιεχόμενο των σχετικών διατάξεων νόμων. Και ξεκαθαρίζεται ότι στις περιπτώσεις επιδομάτων πολυετίας – ωρίμανσης, εάν δεν υπάρχει κάποια Συλλογική Σύμβαση σε ισχύ, ως προϋπηρεσία αναγνωρίζεται αυτή που διανύθηκε στον ίδιο ή σε άλλο εργοδότη, στην ίδια ειδικότητα.

Προσοχή όμως. Ειδικά για όσους εργαζομένους αμείβονται με τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή ημερομίσθιο, ως χρόνος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται ο χρόνος εξαρτημένης σύμβασης ή σχέσης εργασίας που έχει διανυθεί σε οποιονδήποτε εργοδότη και σε οποιαδήποτε ειδικότητα πριν από τις 14/2/2012 και μετά την 1/1/2024. Πρόκειται για τις γνωστές «τριετίες» που καθορίζονται για τους υπαλλήλους με εξαρτημένη σχέση εργασίας, σε 10% για κάθε τρία χρόνια προϋπηρεσίας και έως 30% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω. Για τους εργατοτεχνίτες, με εξαρτημένη σχέση εργασίας οι τριετίες ορίζονται σε 5% για κάθε τρία χρόνια προϋπηρεσίας και έως 30% (6 τριετίες) για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω.

Στην περίπτωση μερικής απασχόλησης, ο χρόνος εργασίας που έχει διανυθεί έως τις 14/2/2012 ή θα διανυθεί από 1/1/2024 και μετά λαμβάνεται επίσης υπόψη ως χρόνος προϋπηρεσίας. Για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας αυτής, μία ημέρα προϋπηρεσίας αντιστοιχεί σε μερική απασχόληση ίση με το νόμιμο ή συμβατικό ημερήσιο χρόνο πλήρους εργασίας. Δηλαδή απαιτούνται για παράδειγμα δύο 4ωρα, προκειμένου να μετρηθεί μια ημέρα προϋπηρεσίας. Η εγκύκλιος εξειδικεύει και τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές είναι υψηλότερες των νόμιμων αποδοχών. Σε αυτή την περίπτωση, οι αυξήσεις, οι προσαυξήσεις και γενικότερα τα ποσά που προκύπτουν από το «ξεπάγωμα» των τριετιών, συμψηφίζονται με τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ των καταβαλλόμενων και των νόμιμων αποδοχών.

Τέλος, ξεκαθαρίζεται ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση αναδρομικότητας, αφού για το χρονικό διάστημα από τις 14/2/2012 έως και τις 31/12/2023 δεν μπορεί να γεννηθεί καμία αξίωση από την πλευρά του εργαζομένου, ούτε οφείλονται αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν τις τριετίες.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies