Δευτέρα 17 Μαΐου 2021

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αλεξάνδρειας: Νέα συνεδρίαση την Τρίτη, 13 Απριλίου

Παρασκευή 9 Απριλίου 2021 15:38
Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αλεξάνδρειας: Νέα συνεδρίαση την Τρίτη, 13 Απριλίου

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

Βάσει των ανωτέρω καθώς και της Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651 (ΦΕΚ 1308/Β/03-04-2021) ΚΥΑ, η τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης την 13η Απριλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Κατάρτιση σχεδίου 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
2. Κατάρτιση σχεδίου 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
3. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών ή μη της δημοπρασίας, για την εκμίσθωση του αρίθ. 141- Ο.Τ. 26 οικοπέδου έκτασης 1.003 τ.μ., που βρίσκεται στην Κοινότητα Λουτρού του Δήμου Αλεξάνδρειας.
4. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος δικηγόρου κ. Γεωργίου Λαφαζανίδη.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies