Κυριακή 16 Ιουνίου 2024

Τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας την Δευτέρα, 29 Μαΐου

Πέμπτη 25 Μαΐου 2023 12:01
Τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας την Δευτέρα, 29 Μαΐου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο χώρο συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Αλεξάνδρειας, σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, που θα γίνει στις 29 Μαΐου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση ή μη επί του Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξαιτίας Πλημμυρικών φαινομένων με την κωδική ονομασία “ΔΑΡΔΑΝΟΣ 2” του Δήμου Αλεξάνδρειας και εισήγησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο .

Θέμα 2ο: Έγκριση ή μη αποζημίωσης χρήσης μηχανημάτων έργου σε έκτακτες ανάγκες για την κατάρτιση πίνακα ωρομίσθιας αποζημίωσης χρήσης μηχανημάτων έργου.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies