Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023

Την Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας

Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 17:50
Την Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας

H τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης την 13η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Tρίτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Συντήρηση-επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών των οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας για τα έτη 2023-2024-2025».

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας για τα έτη 2023 και 2024».

3. Έγκριση ή μη του υπ΄αριθ. πρωτ. 23319/07-12-2022 πρακτικού (3ο πρακτικό) της Επιτροπής Διαγωνισμού για την “Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών και αστικού εξοπλισμού στον Δήμο Αλεξάνδρειας”.

4. Έγκριση ή μη της αριθ. 52/2022 απόφασης Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α. με θέμα «Λήψη απόφασης για την κατάρτιση και ψήφιση 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Α. οικονομικού έτους 2022».

5. Λήψη απόφασης για, α) αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου που αφορά την με αριθμό 43/2022 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειας (υπόθεση Γεωργ…Παλησ….) .

6. Λήψη απόφασης για, α) αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου (Αφορά υπόθεση της κ. Μαρ…Δαμ…) β) τον ορισμό δικηγόρου για τις περαιτέρω ενέργειες, (εφόσον απαιτηθεί).

7. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας.

8. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Κοινότητα Νησίου του Δήμου Αλεξάνδρειας.

9. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Κοινότητα Λουτρού του Δήμου Αλεξάνδρειας.

10. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Κλειδίου του Δήμου Αλεξάνδρειας.

11. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Αράχου του Δήμου Αλεξάνδρειας.

12. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Κοινότητα Πλατάνου του Δήμου Αλεξάνδρειας.

13. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Κορυφής του Δήμου Αλεξάνδρειας.

14. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Λιανοβεργίου του Δήμου Αλεξάνδρειας.

15. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Πλατέος του Δήμου Αλεξάνδρειας.

16. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Κοινότητα Αγκαθιάς του Δήμου Αλεξάνδρειας.

17. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Κυψέλης του Δήμου Αλεξάνδρειας.

18. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Κοινότητα Ξεχασμένης του Δήμου Αλεξάνδρειας.

19. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Κεφαλοχωρίου του Δήμου Αλεξάνδρειας.

20. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Σταυρού του Δήμου Αλεξάνδρειας.

21.Εξειδίκευση της πίστωσης δαπάνης για χορήγηση Έκτακτου εφάπαξ οικονομικού Βοηθήματος σε δημότη για την κάλυψη της σοβαρής ανάγκης που προέκυψε στην οικογένεια του μετά από επεισόδιο πυρκαγιάς και ολοσχερούς καταστροφής της οικοσυσκευής τους.

22.Εξειδίκευση της πίστωσης δαπάνης για χορήγηση Έκτακτου εφάπαξ οικονομικού Βοηθήματος σε δημότη για την κάλυψη της σοβαρής ανάγκης που προέκυψε στην οικογένεια του μετά από σοβαρό τροχαίο θανατηφόρο ατύχημα.

23. Κατάρτιση σχεδίου 19ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies